Zajímavosti

Mosty - názvosloví

Mostní opěra je část spodní stavby mostů a lávek. Běžně se jedná o betonovou či kamennou konstrukci, jejíž úkolem je přenášet svislé i vodorovné zatížení z nosné konstrukce mostu do základů a do podloží. Mezi další statické funkce opěr patří odolávání zemnímu tlaku. Z provozního hlediska je...

Černý Most

Název Černý Most pochází od místního označení kamenného mostu nad železniční tratí do Čelákovic, černému od kouře z parních lokomotiv. Nyní se na jeho místě nachází torzo staršího betonového mostu.

Most v Zenklově ulici

Betonový most přes Rokytku v Zenklově ulici v pražské čtvrti Libeň, s jedním klenebním obloukem, se nalézá mezi náměstím Dr. Václava Holého a Elsnicovým náměstím na dohled od Libeňského zámečku, paláce Svět a Libeňské sokolovny. Jedná se o nejstarší betonový silniční most v Čechách a proto je...