Pokyny

Motto:
PZL dává odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec. Počet kontrol překračuje meze hlubiny myšlení.
Podmotto:
Když se ztratíš, vrať se do Maňány!
Prezentace:
od 17:00 do 18:59 v kavárně Maňána (vzhledem ke vstřícnosti personálu prosím o důsledné přezouvání zabahněných bot po doběhu před vstupem do kavárny)
Start i cíl:
Start od 17.30 v místě prezentace, kdo má čip, startuje na krabičku (jak kdo přijde) v cca minutových intervalech, kdo nemá čip, startuje až po zapsání času do průkazky, poslední start v 19.00, cíl otevřen do 21.00
Mapa:
Žádná mapa není a nebude, jen schematický náčrtek trati o rozměru max. A4.
Trať:
je jedna o celkové délce cca 8 km - lze libovolně krátit (scorelauf), převýšení neznámé, ale zanedbatelné.
Pravidla:
1) hlavní silnice lze překonávat jen v místě mostů, podchodů či přechodů, výjimečně lze použít kanalizaci
2) dodržujte zásadu bezpečného pohybu, méně je někdy více
3) využití prostředků MHD není zakázáno
Vybavení kontrol:
kontrola je označena bílým čtvercem o rozměru 6x6 cm s reflexním prvkem
kontroly jsou vždy umístěny ve snadno dosažitelné výšce
kontroly jsou číslovány bez hlubšího smyslu
kontrola je v popisu upřesněna typem mostu, na kterém je umístěna (p - pěší, s - silniční, ž – železniční, m - metro), její orientací ke světovým stranám a příp. popisem (např. s – JV – opěra dole)
kontroly umístěné na železničních mostech jsou vždy dole, nikdy v úrovni kolejiště!
S-kontroly: speciální kontroly umístěné na jiných objektech než na mostech (např. kanalizační roury, stožáry, podchody apod.), prostě na nejednoznačně určených místech s velmi přibližnou polohou v přibližné mapce doplněné přibližným popisem
Hodnocení kontrol:
Čísla kontrol s jejich bodovým hodnocením (1, 2, 3 nebo 5 bodů) jsou vytištěny na průkazce!
Ražení:
podle kódu, uvedeném na kontrole, se do papírové průkazky razí do určených políček pomocí špendlíku, který obdržíte na startu
Občerstvení:
Kavárna Maňána je připravena na váš hlad i žízeň! 
Vzhledem ke vstřícnosti personálu a poskytnutí zázemí k pořádání Mostů bych rád, kdybyste se připojili k poděkování prostřednictvím zvýšené konzumace.
Pozor!!!
Všichni běží na vlastní nebezpečí. Běží se za plného provozu, křížení s hlavními ulicemi překonávejte výhradně po přechodech nebo pod mosty. Nelezte na železniční trať! Nešlapejte na bezdomovce!
Motto:
PZL dává odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec. Počet kontrol překračuje meze hlubiny myšlení.
Podmotto:
Když se ztratíš, vrať se do Maňány!
 
Prezentace:
od 17:00 do 18:59 v kavárně Maňána (vzhledem ke vstřícnosti personálu prosím o důsledné přezouvání zabahněných bot po doběhu před vstupem do kavárny)
 
Start i cíl:
Start od 17.30 v místě prezentace, kdo má čip, startuje na krabičku (jak kdo přijde) v cca minutových intervalech, kdo nemá čip, startuje až po zapsání času do průkazky, poslední start v 19.00, cíl otevřen do 21.00, kavárna max. do 22 hodin.
 
Mapa:
Žádná mapa není a nebude, jen schematický náčrtek trati o rozměru max. A4.
 
Trať:
je jedna o celkové délce cca 12 km - lze libovolně krátit (scorelauf), převýšení neznámé, ale zanedbatelné (až na ty schody...)
 
Pravidla:
1) hlavní silnice lze překonávat jen v místě mostů, podchodů či přechodů, výjimečně lze použít kanalizaci
2) dodržujte zásadu bezpečného pohybu, méně je někdy více
3) využití prostředků MHD není zakázáno
 
Vybavení kontrol:
kontrola je označena bílým čtvercem o rozměru 6x6 cm s reflexním prvkem
kontroly jsou vždy umístěny ve snadno dosažitelné výšce
kontroly jsou číslovány bez hlubšího smyslu
kontrola je v popisu upřesněna typem mostu, na kterém je umístěna (p - pěší, s - silniční, m - metro), její orientací ke světovým stranám a příp. popisem (např. s – JV – opěra dole)
R-kontroly: umístěné na železničních mostech jsou vždy dole, nikdy ne v úrovni kolejiště!
S-kontroly: speciální kontroly umístěné na jiných objektech než na mostech (např. kanalizační roury, stožáry, podchody apod.), prostě na nejednoznačně určených místech s velmi přibližnou polohou v přibližné mapce doplněné přibližným popisem
 X-kontrola: na jednoznačném místě určeném přibližným popisem bez označení v mapě, ale za 5 bodů
 
 
Hodnocení kontrol:
Čísla kontrol s jejich bodovým hodnocením (1, 2, 3 nebo 5 bodů) jsou vytištěny na průkazce!
 
Ražení:
podle kódu, uvedeném na kontrole, se do papírové průkazky razí do určených políček pomocí špendlíku, který obdržíte na startu
 
Občerstvení:
Kavárna Maňána je připravena na váš hlad i žízeň! 
Vzhledem ke vstřícnosti personálu a poskytnutí zázemí k pořádání Mostů bych byl rád, kdybyste se připojili k poděkování prostřednictvím zvýšené konzumace.
 
Pozor!!!
Všichni běží na vlastní nebezpečí. Běží se za plného provozu, křížení s hlavními ulicemi překonávejte výhradně po přechodech nebo pod mosty. Nelezte na železniční trať! Nešlapejte na bezdomovce!