Pokyny

Motto:
Počet mostů dává odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec. Počet kontrol překračuje meze hlubiny myšlení.
Podmotto:
Nestahuj kalhoty, když brod je ještě daleko!
 
Prezentace:
od 16:45 do 17.55 na Plechárně (vzhledem ke vstřícnosti personálu prosím o důsledné přezouvání zabahněných bot po doběhu před vstupem do kavárny)
Start i cíl:
v místě prezentace, kdo má čip, startuje na krabičku (jak kdo přijde) v cca minutových intervalech, kdo nemá čip, startuje až po zapsání času do průkazky
Mapa:
Žádná mapa není a nebude, jen schematický náčrtek trati o rozměru A4
Trať:
je jedna o celkové délce cca 15 km - lze libovolně krátit (scorelauf), převýšení 42 m (tento údaj je velmi orientační a je znehodnocen občasným přelézáním zábradlí v případě chybného postupu, který ovšem nelze místy předvídat)
Pravidla:
1) vodu lze překonávat jen v místě mostů bez brodění či plavání
2) pád do vody není považován za porušení pravidel
3) dodržujte zásadu méně je někdy více
4) využití prostředků MHD není zakázáno
 
Vybavení kontrol:
kontrola je označena bílým čtvercem o rozměru 6x6 cm s reflexním prvkem
kontrola je v drtivé většině umístěna na mostním pilíři či opěrné zdi mostu v dosažitelné výšce nejblíže k vodě (zejména u velkých mostů s více pilíři)
kontroly jsou číslovány vzestupně proti proudu (pozor - kontroly nejsou na každém mostu!)
kontrola je kromě čísla označena i polohou (R - pravý nebo L - levý břeh)
kontrola je v popisu upřesněna svojí polohou vzhledem k mostu (p - přední část, z - zadní část, c - střední část) - vzhledem ke směru po proudu
kontrola je v popisu dále upřesněna typem mostu, na kterém je umístěna (pě - pěší, si - silniční, že - železniční, cy - s cyklostezkou)
pokud je kontrola umístěna na jiném pilíři než na nejbližším k vodě (u velkých mostů), je pilíř označen např. 2+ (tzn. 3. pilíř od vody)
R-kontroly: tyto kontroly jsou umístěné výhradně na železničních mostech mimo Rokytku – vždy dole, nikdy v úrovni kolejiště!
P-kontroly: tyto kontrolu jsou umístěny výhradně na mostech přes přítoky Rokytky
S-kontroly: speciální kontroly umístěné na jiných objektech než jsou výše uvedené mosty (např. pěší lávky přes silnici, kanalizační roury, rozhledny, podchody apod.), prostě na jednoznačně určených místech s velmi přibližnou polohou v přibližné mapce doplněné přibližným popisem
Hodnocení kontrol:
Čísla kontrol s bodovým hodnocením jsou vytištěny na průkazce!
1 bod: č. 3-4, 6-13, P1-P8
2 body: č. 14-15, R1-R5
3 body: 2,5,16, S1-S4, S6-S7
5 bodů: 1, S5
Ražení:
podle kódu, uvedeném na kontrole, se do papírové průkazky razí do určených políček pomocí špendlíku, který obdržíte na startu
Kontrolní test z popisu kontrol (ukázky z popisu):
Kde je umístěná kontrola:
a) 1 R 5+ z d si
b) 5 L p d ž pě
c) P4 R p u pě
d) R3 L c d že - východní oblouk
e) S3 L d - rourou 50m
Odpovědi k testu:
a) Jedná se o 1. kontrolu na mostě přes Rokytku (nejvzdálenější ve směru po proudu), na jejím pravém břehu, umístěné dole na 6. pilíři velkého silničního mostu (počítáno od vody), na jeho zadní straně (vzhledem k proudu)
b) 5. kontrola od nejvzdálenější směrem proti proudu, je umístěná dole na přední části pilíře pěšího mostu na levém břehu a poznámka ž znamená, že se k ní musíte spustit po žebříku
c) pěší lávka přes přítok Rokytky, ležící na pravém břehu hlavního toku, kontrola je umístěna na přední části mostu ve směru proudu a je nahoře na mostě!
d) železniční most na levém břehu, kontrola je umístěna dole pod mostem ve střední části jeho východního oblouku
e) speciální kontrola, takže se nejedná o most, ale v tomto případě o rouru někde dole na levém břehu hlavního toku, ve které zhruba po 50 metrech narazíte na kontrolu…
Pro ty, kteří dostali strach už teď po přečtení pokynů – až objevíte první kontrolu, tak už to půjde snadno!
 
Občerstvení:
Kavárna Plechárna je připravena na váš hlad i žízeň! 
Vzhledem ke vstřícnosti personálu a poskytnutí zázemí k pořádání Mostů bych rád, kdybyste se připojili k poděkování prostřednictvím zvýšené konzumace.
 
 
Pozor!!!
Všichni běží na vlastní nebezpečí. Běží se za plného provozu, křížení s hlavními ulicemi překonávejte výhradně po přechodech nebo pod mosty. Nelezte na železniční trať!
Prezentace: 
od 16:45 do 18.10 na Plechárně (vzhledem ke vstřícnosti personálu prosím v případě zabahněných bot o důsledné přezouvání po doběhu před vstupem do kavárny)
 
Start i cíl:
v místě prezentace od 17.00 do 18.15, kdo má čip, startuje na krabičku (jak kdo přijde) v cca minutových intervalech, kdo nemá čip, startuje až po zapsání času do průkazky, konec měření času 20.30, Plechárna se zavře ve 21.00...
 
Mapa:
Žádná mapa není a nebude, jen schematický náčrtek trati o rozměru A5
Na některých místech v terénu (označených v náčrtku písmenem M) lze využít informačních cedulí s mapou výrazně vyšší úrovně (nelze však odnést s sebou...).
 
Trať:
je jedna o celkové délce cca 15 km s časovým limitem 2 hodiny - lze libovolně krátit (scorelauf), převýšení 42 m (tento údaj je velmi orientační a je znehodnocen občasným přelézáním zábradlí v případě správného i chybného postupu, který ovšem nelze místy předvídat)
 
Speciální vybavení:
Kdo má čip, tak si ho vemte - bude se měřit čas ve startu a cíli. Určitě bude dobré si vzít světlo, na některých místech je hodně tma... 
 
Pravidla:
1) vodu lze překonávat jen v místě mostů bez brodění či plavání
2) pád do vody není považován za porušení pravidel
3) dodržujte zásadu méně je někdy více
4) využití prostředků MHD není zakázáno
 
Vybavení kontrol:
kontrola je označena bílým čtvercem o rozměru 6x6 cm s reflexním prvkem
kontrola je v drtivé většině umístěna na mostním pilíři či opěrné zdi mostu v dosažitelné výšce nejblíže k vodě (zejména u velkých mostů s více pilíři)
kontroly jsou číslovány vzestupně proti proudu (pozor - kontroly nejsou na každém mostu!)
kontrola je kromě čísla označena i polohou (R - pravý nebo L - levý břeh)
kontrola je v popisu upřesněna svojí polohou vzhledem k mostu (p - přední část, z - zadní část, c - střední část) - vzhledem ke směru po proudu, dále svým umístěním pod mostem (d) nebo nahoře na mostě (u), někdy je třeba použít žebřík (ž)
kontrola je v popisu dále upřesněna typem mostu, na kterém je umístěna (pě - pěší, si - silniční, že - železniční)
pokud je kontrola umístěna na jiném pilíři než na nejbližším k vodě (u velkých mostů), je pilíř označen např. 2+ (tzn. 3. pilíř od vody)
R-kontroly: tyto kontroly jsou umístěné výhradně na železničních mostech mimo Rokytku – vždy dole, nikdy v úrovni kolejiště!
P-kontroly: tyto kontrolu jsou umístěny výhradně na mostech přes přítoky Rokytky
S-kontroly: speciální kontroly umístěné na jiných objektech než jsou výše uvedené mosty (např. pěší lávky přes silnici, kanalizační roury, rozhledny, podchody apod.), prostě na jednoznačně určených místech s velmi přibližnou polohou v přibližné mapce doplněné přibližným popisem
 
Hodnocení kontrol:
Čísla kontrol s bodovým hodnocením jsou vytištěny na průkazce!
1 bod: č. 3-4, 6-13, P1-P8
2 body: č. 14-15, R1-R5
3 body: 2,5,16, S1-S4, S6-S7
5 bodů: 1, S5
 
Ražení:
podle kódu, uvedeném na kontrole, se do papírové průkazky razí do určených políček pomocí špendlíku, který obdržíte na startu
Kontrolní test z popisu kontrol (ukázky z popisu):
Kde je umístěná kontrola:
a) 1 R 5+ z d si
b) 5 L p d ž pě
c) P4 R p u pě
d) R3 L c d že - východní oblouk
e) S3 L d - rourou 50m
Odpovědi k testu:
a) Jedná se o 1. kontrolu na mostě přes Rokytku (nejvzdálenější ve směru po proudu), na jejím pravém břehu, umístěné dole na 6. pilíři velkého silničního mostu (počítáno od vody), na jeho zadní straně (vzhledem k proudu)
b) 5. kontrola od nejvzdálenější směrem proti proudu, je umístěná dole na přední části pilíře pěšího mostu na levém břehu a poznámka ž znamená, že se k ní musíte spustit po žebříku
c) pěší lávka přes přítok Rokytky, ležící na pravém břehu hlavního toku, kontrola je umístěna na přední části mostu ve směru proudu a je nahoře na mostě!
d) železniční most na levém břehu, kontrola je umístěna dole pod mostem ve střední části jeho východního oblouku
e) speciální kontrola, takže se nejedná o most, ale v tomto případě o rouru někde dole na levém břehu hlavního toku, ve které zhruba po 50 metrech narazíte na kontrolu…
Pro ty, kteří dostali strach už teď po přečtení pokynů – až objevíte první kontrolu, tak už to půjde snadno!
 
Občerstvení:
Kavárna Plechárna je připravena na váš hlad i žízeň! 
Vzhledem ke vstřícnosti personálu a poskytnutí zázemí k pořádání Mostů bych byl rád, kdybyste se připojili k poděkování prostřednictvím zvýšené konzumace.
 
Pozor!!!
Všichni běží na vlastní nebezpečí. Běží se za plného provozu, křížení s hlavními ulicemi překonávejte výhradně po přechodech nebo pod mosty. Nelezte na železniční trať! Vyhýbejte se divokým prasatům!